Huren in Amulet

Stappenplan voor verhuur

Om in aanmerking te kunnen komen voor een middenhuurappartement in Amulet doorloop je een aantal stappen.

Stappenplan voor verhuur

Om in aanmerking te kunnen komen voor een middenhuurappartement in Amulet doorloop je een aantal stappen.

De eerste stap is een inschrijving op de website van WoningNet. Na de inschrijving op WoningNet ontvang je een bevestigingsmail met een link naar het inschrijfformulier Middenhuur. Hier kan je aangeven dat je interesse hebt in een middenhuurappartement van Amulet.

Lees hier meer over het verhuurproces. of scroll naar beneden.

1. De verhuurvoorwaarden

In Amulet zijn alleen middenhuurappartementen beschikbaar. Hiervoor gelden inschrijfvoorwaarden. Zo worden er eisen gesteld betreffende het inkomen en is het van belang dat je geen negatief betalingsverleden hebt. Dit wordt met een credit check zoals: Verhuursignaal, BKR registratie etc. geverifieerd. Voor de middenhuurappartementen gelden daarnaast de volgende aanvullende voorwaarden vanuit de Gemeente Utrecht:

Je bent ouder dan 18 jaar;

  • Reageer uiterlijk voor 08.00 uur op 6 juni 2024 op de advertentie van Woningnet via deze link;
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit, een geldig legitimatiebewijs van de Europese Unie of van een Europese Economische Ruimte of een geldige verblijfsvergunning;
  • Het verzamelinkomen bij een eenpersoonshuishouden is niet hoger dan € 69.951,- en bij een meerpersoonshuishouden € 82.669,-.
  • Kandidaten die een zelfstandige sociale huurwoning in de regio Utrecht achterlaten als hoofdbewoner worden met voorrang toegewezen op de middenhuurappartementen.
  • Verkrijgen huisvestingsvergunning (na toewijzing).

Om een appartement in Amulet te kunnen huren zijn de volgende inkomenseisen van toepassing:

Loondienst
Ben je in loondienst? Dan is het belangrijk dat je minimaal een arbeidscontract van 12 maanden hebt, aangevuld met een intentieverklaring van je werkgever om het arbeidscontract daarna te verlengen. Dit kun je aantonen door een wekgeversverklaring (download hier het format) of getekend arbeidscontract als je dienstverband nog moet starten. Je hebt een vast aantoonbaar bruto maandinkomen van minimaal 4x de maandhuur inclusief vakantiegeld, vaste bonus, vaste 13e maand en eventuele vast eindejaarsuitkering. Is er sprake van een tekort dan kan dit kan eventueel worden aangevuld met 10% van het eigen vrij opneembaar vermogen om langdurig in het tekort op de inkomensrichtlijn aan te kunnen vullen. De 10% van het vrij opneembaar vermogen wordt verhoogd op het totale bruto jaarinkomen.

Ondernemer
Als ondernemer kun je uiteraard ook huren in Amulet. Hiervoor geldt dat je minimaal 2 volledige boekjaren ondernemer bent en kunt aantonen dat jouw bruto omzet aan de inkomenseis voldoet van 4 x de maandhuur. Dit kun je aantonen met een jaarrekening voor het meest recente afgesloten boekjaar, opgemaakt door een accountant of administratiekantoor. Goed om te weten: er wordt een waarborgsom van 2 maanden kale huurprijs gevraagd als je als ondernemer een woning gaat huren in Amulet. Is er sprake van een tekort dan kan dit kan eventueel worden aangevuld met 10% van het eigen vrij opneembaar vermogen om langdurig in het tekort op de inkomensrichtlijn aan te kunnen vullen. De 10% van het vrij opneembaar vermogen wordt verhoogd op het totale bruto jaarinkomen,

Gepensioneerden
Voor gepensioneerden geldt de optelsom van AOW en eventueel bruto pensioen als het inkomen minimaal 4x de maandhuur is. Is er sprake van een tekort dan kan dit kan eventueel worden aangevuld met 10% van het eigen vrij opneembaar vermogen om langdurig in het tekort op de inkomensrichtlijn aan te kunnen vullen. De 10% van het vrij opneembaar vermogen wordt verhoogd op het totale bruto jaarinkomen.

Uitkeringsgerechtigden
Voor uitkeringsgerechtigden geldt dat het inkomen van bijvoorbeeld een ziektewet, PGB, WIA of IVA-uitkering meegenomen wordt in de inkomenstoetsing. Wat betreft het PGB dient een verklaring van het SVB aangeleverd te worden. Inkomen van een WW-uitkering wordt niet meegenomen in de inkomenstoetsing. Is er sprake van een tekort dan kan dit kan eventueel worden aangevuld met 10% van het eigen vrij opneembaar vermogen om langdurig in het tekort op de inkomensrichtlijn aan te kunnen vullen. De 10% van het vrij opneembaar vermogen wordt verhoogd op het totale bruto jaarinkomen.

Samen huren?
Huur je samen, dan mag het tweede inkomen voor 50% mee worden geteld.

Ben je gescheiden?
In geval van scheiding is het van belang dat je jouw financiële positie kunt onderbouwen op basis van het echtscheidingsconvenant of een verklaring van een mediator, zodat wij kunnen vaststellen of er voldoende financiële middelen zijn om de huursom te dragen ten opzichte van het inkomen. Let op: partneralimentatie wordt wel meegenomen bij de inkomenstoetsing, maar kinderalimentatie niet.

2. Voorkeursappartement(en) selecteren

Zoek jouw droomappartement in Amulet via de pagina ‘appartementen’ en vervolgens ‘woningaanbod’ in de digitale woningzoeker. Benieuwd naar de indeling? Selecteer het appartement naar keuze en je kunt de plattegrond nader bestuderen. Heb je een of meerdere appartementen gevonden die aan jouw wensen voldoen? Noteer de bouwnummers, zodat je ze tijdens je inschrijving kunt invullen als voorkeursappartementen. Je kunt maximaal 10 appartementen opgeven in je online inschrijfformulier.

3. Online inschrijven

Om je aan te melden voor een huurappartement in Amulet kun je op de Button “Inloggen” klikken. Ben je nieuw hier kies dan voor de optie “Interesse”. Na het aanmaken van een account is het van belang dat je ‘Online inschrijven’ selecteert, en het digitale inschrijfformulier volledig naar waarheid en conform je legitimatiegegevens en gegevens BRP invult. Daarnaast dien je bij de NAW-gegevens aan te geven of er sprake is van een medehuurder. Indien er sprake is van een medehuurder dan vul je ook deze gegevens aan in het inschrijfformulier. Je kunt dus middels één aanmelding samen het inschrijfformulier volledig indienen en voorzien van de gevraagde bijlagen.

Na aanmaken van je account kan je in je account het digitale inschrijfformulier openen, invullen, voorzien van bijlagen en ondertekenen. In dit formulier worden wat vragen gesteld omtrent je persoonlijke situatie en huishouden. Vervolgens kun je je onder de tab “Voorkeuren” je voorkeursappartementen selecteren. Onder de Tab “Financieel” vul je gegevens in omtrent je werksituatie. Aan de hand van deze gegevens wordt er in de tab “Bijlagen” gevraagd om enkele gegevens omtrent je situatie te uploaden.

Vergeet niet jouw inschrijving te ondertekenen en te versturen. Let op! Voltooi alleen je inschrijving zodra je alle juiste en benodigde gegevens hebt geüpload. Je kunt deze namelijk na afronding niet meer zelf wijzigen. De uiteindelijke matching wordt gedaan op basis van de door jou verstrekte gegevens, waaronder informatie over je inkomen en je woningvoorkeur. Het is daarom belangrijk dat je het inschrijfformulier volledig en naar waarheid invult. Alle gegevens worden later gecontroleerd door middel van een documenten- en creditcheck.

Voor de middenhuurappartementen geldt tevens dat je je interesse kenbaar dient te maken bij WoningNet. Tijdens de inschrijfperiode is op WoningNet een advertentie geplaatst van Amulet waarop je dient te reageren (hiervoor is een betaald account niet benodigd). Alleen wanneer je succesvol geregistreerd bent voor de advertentie op WoningNet en je inschrijving op hureninAmulet.nl is voltooid kun je in aanmerking komen voor één van de middenhuurappartementen. Zonder reactie op WoningNet kom je niet in aanmerking. In jouw account op Woningnet kan je zien of je reactie is gelukt

4. Voorlopige toewijzing

De toewijzing van de appartementen geschiedt op basis van de verhuurvoorwaarden en richtlijnen van de Gemeente Utrecht. Wat inhoudt dat er getoetst wordt op het minimale en maximale inkomen wat is gesteld voor Middenhuur. Daarnaast krijgen kandidaten die een zelfstandige sociale huurwoning achterlaten voorrang. Heb je een appartement voorlopig toegewezen gekregen dan ontvang je een persoonlijke e-mail inzake de toewijzing. Na acceptatie wordt tevens een verzoek gedaan de resterende benodigde gegevens aan te leveren.

5. Huisvestingsvergunning

Indien aan jou een appartement is toegewezen, dien je een huisvestingsvergunning aan te vragen bij de gemeente Utrecht (Het Vierde Huis). Hier ontvang je na de toewijzing bericht over. Zodra wij in het bezit zijn van de huisvestingsvergunning, ontvang je een definitieve toewijzing.

6. Documenten akkoord: Definitieve toewijzing

Je documenten zijn gecontroleerd en goedgekeurd: je ontvangt de definitieve toewijzing per mail. Het huurcontract zal vervolgens spoedig worden opgesteld en ter ondertekening worden aangeboden

7. Digitale ondertekening huurovereenkomst

Je ondertekent het huurcontract digitaal. Daarna is het zo ver: jij bent nu officieel de huurder van jouw droomappartement! Je ontvangt uiterlijk 4 weken voor sleuteloverdracht informatie over de planning.